1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Responsable del tractament
Identitat: PANDA REDES, SL
Adreça: C/NORD 11, LOCAL, 08291 RIPOLLET, BARCELONA
Telèfon: 93 580 00 23
Correu electrònic: INFO@PANDAREDES.COM

Finalitat del tractament
PANDA REDES, SL tractarà la informació facilitada pels Usuaris en cadascun dels apartats del lloc web amb les finalitats següents:

CONTACTE: Les dades seran tractades per a la resolució de consultes i l’enviament de la informació sol·licitada.

SUBSCRIPCIÓ A BUTLLETÍ DE NOTÍCIES: Les dades es tractaran a efectes de la remissió de newsletter i notícies d’actualitat que puguin resultar d’interès als usuaris.

BORSA DE TREBALL: Tractarem les dades facilitades per a l’examen de la idoneïtat dels usuaris per a les diferents candidatures i estudiar-ne la incorporació als corresponents processos de selecció.

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ COMERCIAL: PANDA REDES, SL sol·licitarà el consentiment explícit dels usuaris de forma addicional per a la remissió de comunicacions publicitàries relacionades amb productes comercialitzats per l’empresa.

Criteris de conservació de les dades
PANDA REDES, SL conservarà les dades durant un termini de tres anys en compliment del que preveu l’art. 45 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Legitimació per al tractament de les dades
El tractament de les dades de l’Usuari per part de PANDA REDES, SL tindrà la seva legitimació al consentiment explícitament prestat.
En cas que l’exercici dels seus drets no hagués estat atès o satisfet correctament, l’Usuari podrà presentar la reclamació corresponent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ubicada al Carrer de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, telèfon 912663517

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Comunicació de les dades
Les dades facilitades pels usuaris podran ser cedides a les forces i cossos de seguretat i/o altres administracions públiques amb competències en la matèria.

Drets que assisteixen a l’usuari
Qualsevol Usuari té dret a obtenir informació sobre si PANDA REDES, SL està tractant dades personals que els concerneixen o no i, en aquest cas, a exercir el dret d’accés a les dades personals a la següent informació:
a) els fins del tractament.
b) les categories de dades personals de què es tracti.
c) els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals.
d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
e) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, oa oposar-s’hi.
f) el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Així mateix, l’Usuari té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits o quan vostè decideixi retirar el consentiment en què s’hagués basat el tractament fins ara.

Els Usuaris podran a més sol·licitar la limitació del tractament de les dades dels interessats, i en este cas únicament seran conservats per PANDA REDES, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

PANDA REDES, SL deixarà de tractar les vostres dades sempre que porteu a terme l’oposició a aquest tractament, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, i en exercici del seu dret a la portabilitat de les dades, l’Usuari podrà rebre les dades personals que hagués proporcionat a PANDA REDES, SL, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, així com sol·licitar que es transmetin a una altra entitat responsable del tractament.

Mitjans per exercir els drets
L’Usuari podrà exercir materialment els drets descrits a l’apartat anterior sol·licitant el corresponent formulari a l’adreça del responsable:
Domicili: C/NORD 11, LOCAL, 08219 RIPOLLET, BARCELONA.
Correu electrònic: INFO@PANDAREDES.COM

Addicionalment, l’Usuari podrà sol·licitar informació en tot moment sobre l’exercici dels drets que l’incumbeixen davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.